12.10.2016

Pozvánka na workshop technologií pro velíny

Jménem našeho významného obchodního partnera, společnosti ADDER Technology, si Vás dovolujeme pozvat na workshop zaměřený na technologie potřebné při výstavbě velínů a řídicích místností.


Společnost ADDER bude spolu s dalšími partnery prezentovat současná řešení velínů s důrazem na jejich návrh, ergonomii, flexibilitu a výkon. Budete mít příležitost diskutovat základní problémy při návrhu velínů a podělit se o zkušenosti jak s výrobci, tak s kolegy ze stejné technologické oblasti. Součástí workshopu bude ukázková instalace s možností si jednotlivá řešení prakticky vyzkoušet. Dva jednodenní workshopy se konají ve dnech 15. a 16. listopadu 2016 v hotelu Bristol ve Varšavě v Polsku.


Podrobný program naleznete zde.


Registrační formulář naleznete zde.


Budeme se těšit na setkání s Vámi ve Varšavě.